Arhiva

2020.5.

Da li je moguće uvesti žurno elektroničko glasovanje ili bi to bio još jedan e-debakl?