Arhiva

2018.10.

Nakon 14. godina i dalje mi je Ubuntu glavna distribucija. Na desktopu, ali i na poslužiteljima.

Gdje pronaći i skinuti stare digitalizirane knjige? U počektu smo domaću građu tražili 'van', ali i domaće institucije su se probudile i omogućavaju pristup digitaliziranoj građi.