Budućnost sučelja

tehnologijeweb

Is XML the Future of UI Development?, pita se Jonathan Allen. Nije, to je sadašnjost. :-) Jonathan tu spominje i spregu s JavaScriptom, a čudno mi je zašto ne spominje i F3 koji se svojim karakteristikama izvrsno uklapa u cijelu priču. Ako vas je zainteresirao F3 više o njemu imate na blogu kojeg piše Chris Oliver.Komentari

11. travnja 2007. 21:11

XML je sadasnjost, a XAML je bliska buducnost! :P