Blog.hr

Rasipni Firefox


Da li vam se događa da vam Firefox poludi i mahnito počne trošiti memoriju? Zacijelo vam je definiran preveliki međuspremnik. Njegova veličina se može jednostavno promijeniti.

U polje za adresu Navigation toolbara (uključite ga u izborniku View-Toolbars-Navigation Toolbar ukoliko ga nemate) upišite:

about:config

Ne zaboravite lupiti enter na kraju. Pozicionirajte pokazivač miša na glavni dio prozora, pritisnite desnu tipku. U izborniku koji će se pokazati odaberite opciju New-Integer. U polje koje će se pojaviti upišite:

browser.cache.memory.capacity

Lupite enter i u slijedeće polje upišite

16384

Nakon nježnog lupanja na enter unesena opcija će se pokazati na listi. Zašto baš 16384? To je preporučena opcija i definira da će se za međuspremnik u memoriji potrošiti 16MB. Ako vam je to previše možete ga smanjiti na 8192, a ako vam je premalo onda ga povećajte na 32768. Zašto su tu neki čudni brojevi, a ne 16000, 8000, 32000? Ako vas muči to pitanje njegovo rješavanje ostavljam vam za domaću zadaću. ;-)