Arhiva za ključnu riječ

Digitalizacija

Gdje skinuti stare knjige?

Gdje pronaći i skinuti stare digitalizirane knjige? U počektu smo domaću građu tražili 'van', ali i domaće institucije su se probudile i omogućavaju pristup digitaliziranoj građi.