Arhiva

2017.4.

Otvaranje podataka državne i lokalne uprave je u javnom interesu, ali to ne znači da se pod krinkom javnog interesa mogu bezrazložno trošiti novci.