O blogerima samo najgore

blogovi

Lada Žigo je u Vjesniku napisala poetski nadahnut i izuzetno negativan komentar na blogove i blogere: NAPADAČI IZ ZAPEĆKA. Ne pratim Vjesnik, otkada je pokazao ozbiljne znake srozavanja, pa sam do njezinog teksta došao čitajući Fuzzy blog. U Vjesniku je objavljeno skraćeno Radoslavovo reagiranje na tekst.