Blog.hr

Okrupnjavanje


MeritorMedia IT Newsletter u današnjem uvodniku piše o ideji hrvatskog IT Clustera i zašto jedan takav sjajan projekt nije uspio u Sloveniji. Najveći problem je čovjek i njegov mentalni sklop prema kojem većina ljudi misli da je bolje biti gazda na selu nego građanin u gradu.

Ideju okrupnjavanja malih IT poduzetnika u sklopu IT poduzetničkih centara ja već duže vrijeme zagovaram u osobnim kontaktima, na stručnim web forumima, na portalu kojeg održavam... Odaziv je skoro pa nikakav. Tu i tamo netko pohvali ideju, ali ništa više od toga. Spomenuti mentalitet je prevelika stepenica za savladavanje?

Najveći problem hrvatskih malih IT poduzetnika je svaštarenje. Svi rade sve i nitko ne pomišlja da bi ispustio ponuđeni posao bez obzira na to da li je sposoban da ga kvalitetno obavi. Posljedica takvog svaštarenja je rasipanje snage na puno područja umjesto koncentracije na samo jedno područje koje bi se specijaliziralo i podiglo na što veći kvalitativni nivo.

Poduzetnički centri

U IT poduzetničkom centru trebalo bi sakupiti informatičare različitih profila koji tržištu mogu ponuditi zajednički i cjeloviti proizvod ili uslugu, ali mogu nastupati i samostalno nudeći svoje specijalizirane usluge. Uz informatičare u centru bi trebali imati knjigovodstveni servis, marketinšku agenciju i još neke prateće djelatnosti koje su potrebne za rad centra. Osim proizvodnje novih produkata i ponude usluga, centar bi veliku pažnju trebao posvetiti edukaciji, kako članova centra tako i ostalih vanjskih subjekata. Znanje je najvrijednija sirovina u IT struci pa se njegovom učinkovitom sakupljanju, organiziranju i prenošenju mora pridodati najveća pažnja. Centar bi trebao pokrenuti projekte u kojima bi se mladim informatičarima (učenici, studenti) omogučio rad na konkretnim, "real life" zadacima pa da ih se na taj način što prije uvede u svijet poduzetništva. Nakon završetka školovanja oni bi odmah mogli postati dio centra i početi pridonositi njegovom razvitku. Bez bolnih porođajanih muka koje sada prolaze mladi poduzetnici u borbi s propisima, administracijom i s još tisuću drugih stvari koje ih sprečavaju da se koncentriraju na svoj osnovni posao.

Na selo, na selo, na selo...

Trenutna situacija u Hrvatskoj je takva da je stvaranje kritične mase IT poduzetnika, za jedan takav centar, moguće samo u velikim gradovima (pesimisti bi se ograničili samo na Zagreb). Zašto ne bi pomogli i potaknuli da se takvi centri stvore upravo u malim sredinama? U IT struci sve manje je važna lokacija sve dok postoji dovoljno razvijena infrastruktura. Manji gradovi i općine puno su zahvalnija lokacija za jedan takav centar. Administrativni poslovi bi mogli biti riješeni puno brže, a centar bi zacijelo uživao punu veću podršku i interes stanovništva. Nedostatak kvalitetnih IT poduzetnika u tim sredinama nadoknadio bi se 'uvozom' iz većih gradova. Znam da bi velik broj kolega svoje urede i gradski asfalt vrlo rado zamijenili mirnijom vizurom malog naselja i prirodnim ambijentom. Naselja i gradovi u blizini mora su naročito privlačni, a tamo ionako 10 mjeseci u godini vlada potpuni mir.

Sindikati, fušeri i "instant stručnjaci"

U zadnje vrijeme je, naročito među webmajstorima, opet aktualna ideja o onome što oni zovu 'sindikatom informatičara', a zapravo se radi o strukovnoj udruzi koja bi štitila njihova prava i omogučila da se uvede red na tržište tj. da se oteža djelovanje "fušerima", "instant stručnjacima" i ostalim "nepodobnim" likovima. Zabranama, propisima i ograničenjima njima se neće stati na kraj. Jedini lijek protiv nekvalitetnih proizvoda i loše usluge je kvaliteta za koju korisniku neće biti teško dati i koju kunu više. IT poduzetnički centar mogao bi osigurati veću kvalitetu i bolju garanciju od malih obrtnika i "one man band" poduzeća. I zacijelo ne bi strahovao od onih koji rade stranice za šaku kikirikija.

Izvoz

Hrvatsko tržište je malo i treba razmišljati kako se plasirati na strano tržište. Udruženim poduzetnicima to će biti lakše nego pojedincima. Za to treba posezati za inovacijama, tražiti nova područja na kojima nema prevelike konkurencije, analizirati tržište i ponuditi kvalitetnija rješenja tamo gdje manje kvalitetni produkti imaju velik dio tržišta, brzo reagirati na trendove i biti prvi (ili među prvima) koji će izaći s potrebnim rješenjem. Sve to je lakše izvesti zajednički, s organiziranom logistikom, specijaliziranim stručnjacima i s jednom aktualnom, organiziranom i kvalitetnom bazom znanja.