Arhiva za ključnu riječ

e-mail

Zašto je potrebno provjeriti e-mail adresu korisnika?

Veliki broj web stranica, ali i raznih servisa, ustanova i poduzeća na dnevnoj bazi rade s e-mail adresama korisnika ali ne provjeravaju njihovu ispravnost niti da li pripadaju baš tim korisnicima. Takav nemar može dovesti do neželjenih posljedica.