Arhiva

2010.9.

U programskom kodu u kojem se zarez važan, te njegovo izostavljanje ili ostavljanje može izazvati grešku, pojedini programeri se snalaze na taj način da zarez postave na početak reda, a ne na njegov kraj. Tu praksu najčešće sam susretao u …