Slika weba

web

Web u slici
Čudna struktura na slici predstavlja ovaj blog onako kako ga vidi jedan applet. Autor appleta ima blog na kojem je predstavio svoj uradak i objavio grafove nekoliko najpoznatijih stranica. U međuvremenu je grafomanija uzela maha...